E-nummer
E410
Namn
Fruktkärnmjöl
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Fruktkärnmjöl framställs ur Johannesbrödträdets (Ceratonia siliqua) frön som tillhör familjen ärt-/baljväxter. Fruktkärnmjöl får användas som stabiliserings- och förtjockningsmedel i de flesta livsmedel som får innehålla tillsatser, förutom torra livsmedel som är tänkta att tillföras vatten direkt vid förtäring. Får användas i tillskottsnäring och barnmat. Undantaget är också gelégodis i minibägare som 2004 förbjöds att importeras och saluföras i EU. Gelégodiset ska skjutas in i munnen ur bägaren och orsakar en stor kvävningsrisk. Flera dödsfall har rapporterats. Godiset är fortfarande tillåtet i bland annat Japan.

Hälsorisker

Eftersom Johannesbrödträdet hör till familjen ärt-/baljväxter kan fruktkärnmjöl orsaka överkänslighetsreaktioner hos de som har en allergi för ärtor, bönor eller jordnötter. Inga andra kända hälsorisker.