E-nummer
E529
Namn
Kalciumoxid
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Kalciumoxid är en bas och framställs genom upphettning av kalksten. Kalciumoxid används vanligtvis till att justera vattenkvaliteten för framställningen av öl. Får användas till de flesta livsmedel som får innehålla tillsatser.

Hälsorisker

Inga kända.