E-nummer
E528
Namn
Magnesiumhydroxid
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Magnesiumhydroxid är en bas och finns naturligt i mineralen brucit. Framställs också syntetiskt och används till att justera mineralinnehållet i exempelvis mineralvatten. Får användas till de flesta livsmedel som får innehålla tillsatser.

Hälsorisker

Inga kända.