E-nummer
E527
Namn
Ammoniumhydroxid
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Ammoniumhydroxid är en bas och framställs genom att ammoniak upplöses i vatten. Används som surhetsreglerande medel och får användas till de flesta livsmedel som får innehålla tillsatser.

Hälsorisker

Inga kända.