E-nummer
E523
Namn
Aluminiumammoniumsulfat
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Aluminium är en av de vanligaste mineralerna i jordskorpan. Olika aluminiumkällor och svavelsyra (E 513) är ursprunget för dess sulfater. Aluminiumammoniumsulfaterna får enbart användas till kanderade frukter och grönsaker.

Hälsorisker

Inga kända.