E-nummer
E517
Namn
Ammoniumsulfat
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Ammoniumsulfat är ett salt av ammoniak och svavelsyra (E 513). Ammoniumsulfat finns naturligt som mineral i jordskorpan, men framställs även syntetiskt. Får bara användas som bärare av andra livsmedelstillsatser och behöver därför inte alltid deklareras på innehållsförteckningen.

Hälsorisker

Inga kända.