E-nummer
E512
Namn
Tennklorid
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Tennklorid är saltsyrans (E 507) tennsalt och framställs syntetiskt. Saltsyrans salter har fördelen att  lösa sig bättre i olika livsmedel än den ursprungliga syran. Får enbart användas som färgstabiliseringsmedel i konserverad sparris.

Hälsorisker

Inga kända.