E-nummer
E507
Namn
Saltsyra
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Saltsyra förekommer naturligt i bland annat magsäcken. Framställs syntetiskt och används som syra och surhetsreglerande medel. I koncentrerad form är saltsyra frätande, men används enbart ordentligt utspädd i livsmedel. Saltsyrans salter kallas klorider. Får användas till de flesta livsmedel som får innehålla tillsatser.

Hälsorisker

Inga kända.