E-nummer
E624
Namn
Monoammoniumglutamat
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Monoammoniumglutamat är ett av glutaminsyrans (E 620) salter. Glutaminsyrans salter har fördelen att  lösa sig bättre i olika livsmedel än den ursprungliga syran. Används som smakförstärkare. Monoammoniumglutamat har ingen egen utpräglad smak men har en förmåga att förstärka andra smaker i livsmedel. Umami är det beskrivande ordet på japanska och kan liknas vid “mustigt läckert”. Får användas till de flesta livsmedel som får innehålla tillsatser.

Hälsorisker

Inga kända. Det påstås ofta att glutaminsyra och glutamat kan orsaka överkänslighetsreaktioner, men det finns inte någon misstanke om att glutamat i de mängder som används i mat skulle kunna ge skadliga effekter. Glutaminsyra ingår som en viktig del i vår kropp och den förekommer i blodet, musklerna, fostervätskor och mjölk.