E-nummer
E620
Namn
Glutaminsyra
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Glutaminsyra är en aminosyra som finns naturligt ibland annat grönsaker, vete, soja, och i våra egna kroppar. Alla proteiner är uppbyggda av aminosyror. Som tillsats framställs glutaminsyran oftast genom fermentering av kolhydrater. Används som smakförstärkare. Glutaminsyra har ingen egen utpräglad smak men har en förmåga att förstärka andra smaker i livsmedel. Umami är det beskrivande ordet på japanska och kan liknas vid “mustigt läckert”. Får användas till de flesta livsmedel som får innehålla tillsatser.

Hälsorisker

Inga kända. Det påstås ofta att glutaminsyra och glutamat kan orsaka överkänslighetsreaktioner, men det finns inte någon misstanke om att glutamat i de mängder som används i mat skulle kunna ge skadliga effekter. Glutaminsyra ingår som en viktig del i vår kropp och den förekommer i blodet, musklerna, fostervätskor och mjölk.