E-nummer
E999
Namn
Kvillajaextrakt
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Kvillajaextrakt är ett ämne som framställs ur barken från trädet Quillaia saponaria. Används som skumbildande medel i drycker och får enbart användas till läsk och cider.

Hälsorisker

Inga kända.