E-nummer
E1519
Namn
Benzylalkohol
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Benzylalkohol framställs syntetiskt och används som lösningsmedel för vissa aromer.

Hälsorisker

Inga kända.