E-nummer
E1207
Namn
Anjonisk metakrylatsampolymer
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Anjonisk metakrylatsampolymer är ett syntetiskt framtaget ytbehandlingsmedel som ska skydda magen mot irriterande ingredienser och för skydd av näringsämnen mot upplösning av magsyra. Får användas till kosttillskott i fast form.

Hälsorisker

Inga kända.