E-nummer
E1206
Namn
Neutral metakrylatsampolymer
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Neutral metakrylatsampolymer är ett ytbehandlingsmedel för långsam frisättning av näringsämnen. Får användas till kosttillskott i fast form.

Hälsorisker

Inga kända.