E-nummer
E1205
Namn
Basisk metakrylatsampolymer
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Syntetiskt framställd. Används som filmdrageringsmedel för kapslar och tabletter. Är enbart tillåtet att användas till kosttillskott i kapslar och tablettform.

Hälsorisker

Inga kända.