E-nummer
E1209
Namn
Polyvinylalkohol-polyetylenglykol-ymp-sampolymer
Kan ha animaliskt ursprung
Nej
PVA-PEG-ymp-sampolymer är ett syntetiskt framtaget ytbehandlingsmedel. Får användas till kosttillskott i fast form. Gör tabletterna lättare att svälja och skyddar känsliga aktiva substanser.

Hälsorisker

Inga kända.