E-nummer
E1208
Namn
Polyvinylpyrrolidon-vinylacetatsampolymer
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Polyvinylpyrrolidon-vinylacetatsampolymer är ett syntetiskt framtaget ytbehandlingsmedel. Får användas till kosttillskott i fast form.

Hälsorisker

Inga kända.