E-nummer
E538
Namn
Kalciumferrocyanid
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Kalciumferrocyanid framställs syntetiskt och används som klumpförebyggande medel i vanligt salt.

Hälsorisker

Inga kända.