E-nummer
E536
Namn
Kaliumferrocyanid
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Kaliumferrocyanid framställs syntetiskt och används som klumpförebyggande medel i vanligt salt.

Hälsorisker

Inga kända.