E-nummer
E949
Namn
Väte
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Väte är en mycket vanligt förekommande gas. Väte används som förpackningsgas och får användas till alla livsmedel. Om förpackningen innehåller någon gas märks förpackningen med “Förpackad i skyddande atmosfär”. Vilken/vilka gaser som använts behöver inte anges på förpackningen.

Hälsorisker

Inga kända. Gasen stannar inte kvar i livsmedlet och behöver därför inte skrivas ut på innehållsförteckningen. Gasen är dock väldigt lättantändlig.