E-nummer
E948
Namn
Syre
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Syre är en mycket vanligt förekommande gas och utgör cirka 20 procent av luften som vi andas. Syre används som förpackningsgas och får användas till alla livsmedel. Om förpackningen innehåller någon gas märks förpackningen med “Förpackad i skyddande atmosfär”. Vilken/vilka gaser som använts behöver inte anges på förpackningen.

Hälsorisker

Inga kända. Gasen stannar inte kvar i livsmedlet och behöver därför inte skrivas ut på innehållsförteckningen.