E-nummer
E943b
Namn
Isobutan
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Butan (E 943 a) är en gas som används som drivgas i sprayförpackningar. Isobutan är en isomer till butan (samma antal atomer med annat bindningsmönster). Isobutan får användas i vegetabilisk olja för sprayning av plåtar, pannor och formar för yrkesmässig hantering och för vattenbaserade emulsionssprayer.

Hälsorisker

Isobutan är ofarligt i den mån det används i livsmedel. Gasen är dock väldigt lättantändlig och är dessutom livsfarlig att andas in.