E-nummer
E942
Namn
Dikväveoxid
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Dikväveoxid framställs syntetiskt och används som drivgas i sprayförpackningar. Får användas till alla livsmedel.

Hälsorisker

Inga kända. Gasen används som drivgas och stannar inte kvar i livsmedlet och behöver därför inte skrivas ut på innehållsförteckningen.