E-nummer
E941
Namn
Kväve
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Kväve är en mycket vanligt förekommande gas och utgör cirka 80 procent av luften som vi andas. Kväve används som förpackningsgas och får användas till alla livsmedel. Om förpackningen innehåller någon gas märks förpackningen med “Förpackad i skyddande atmosfär”. Vilken/vilka gaser som använts behöver inte anges på förpackningen.

Hälsorisker

Inga kända. Gasen i förpackningen stannar inte kvar i livsmedlet och behöver inte skrivas ut på innehållsförteckningen.