E-nummer
E938
Namn
Argon
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Argon är en ädelgas som finns i små mängder i luften som vi andas. Argon används som förpackningsgas och får användas till alla livsmedel. Om förpackningen innehåller någon gas märks förpackningen med “Förpackad i skyddande atmosfär”. Vilken/vilka gaser som använts behöver inte anges på förpackningen.

Hälsorisker

Inga kända. Gasen i förpackningen stannar inte kvar i livsmedlet och behöver inte skrivas ut på innehållsförteckningen.