E-nummer
E927b
Namn
Karbamid
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Karbamid är ett ämne som bildas i kroppen då aminosyror bryts ned. Karbamid som tillsats framställs syntetiskt. Är endast tillåten att användas som mjukgörare i sockerfritt tuggummi.

Hälsorisker

Inga kända.