E-nummer
E479b
Namn
Termiskt oxiderad sojabönsolja i reaktion med mono- och diglycerider av fettsyror
Kan ha animaliskt ursprung
Ja

Framställs syntetiskt av sojabönsolja och glycerider som kan komma från djur. Får endast användas till margarin och andra fettemulsioner för stekning. Ämnet förhindrar att margarinet stänker när det värms upp.

Hälsorisker

Kan orsaka överkänslighetsreaktioner hos personer som är överkänsliga för soja. Inga andra kända hälsorisker.