E-nummer
E472f
Namn
Blandade ättik- och vinsyraestrar av mono- och diglycerider
Kan ha animaliskt ursprung
Ja

Framställs av mono- och diglycerider (E 471), vin- (E 334)och ättiksyra (E 260). Mono- och diglyceriderna kan utvinnas ur fett från djur. Används som emulgerings- och stabiliseringsmedel och får användas till de flesta livsmedel som får innehålla tillsatser.

Hälsorisker

Inga kända risker.