E-nummer
E472d
Namn
Mono- och diglyceriders vinsyraestrar
Kan ha animaliskt ursprung
Ja

Framställs av mono- och diglycerider (E 471) och vinsyra (E 334). Mono- och diglyceriderna kan utvinnas ur fett från djur. Används som emulgerings- och stabiliseringsmedel och får användas till de flesta livsmedel som får innehålla tillsatser.

Hälsorisker

Inga kända risker.