E-nummer
E472c
Namn
Mono- och diglyceriders citronsyraestrar
Kan ha animaliskt ursprung
Ja

Framställs av mono- och diglycerider (E 471) och citronsyra (E 330). Mono- och diglyceriderna kan utvinnas ur fett från djur. Används som emulgerings- och stabiliseringsmedel och får användas till de flesta livsmedel som får innehålla tillsatser, även till spannmålsbaserad barnmat.

Hälsorisker

Inga kända risker.