E-nummer
E472a
Namn
Mono- och diglyceriders ättiksyraestrar
Kan ha animaliskt ursprung
Ja

Framställs av mono- och diglycerider (E 471) och ättiksyra (E 260). Mono- och diglyceriderna kan utvinnas ur fett från djur. Används som emulgerings- och stabiliseringsmedel och får användas till de flesta livsmedel som får innehålla tillsatser, även till spannmålsbaserad barnmat.

Hälsorisker

Inga kända risker.