E-nummer
E470a
Namn
Natrium-, kalium-, och kalciumsalter av fettsyror
Kan ha animaliskt ursprung
Ja

Olika salter av naturliga fettsyror. Fettsyrans salter har fördelen att  lösa sig bättre i olika livsmedel än den ursprungliga syran. Fettsyrorna är utvunna ur fett som kan komma från djur. Fettsyrornas salter används som stabiliserings- och emulgeringsmedel och är tillåtna till de flesta livsmedel som får innehålla tillsatser.

Hälsorisker

Inga kända risker.