E-nummer
E469
Namn
Enzymatiskt hydrolyserad karboximetylcellulosa
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Cellulosa finns naturligt i växternas cellväggar och är en kolhydrat uppbyggd av sockerarten glukos. Detta cellulosaderivat framställs ur cellulosa i en kemisk process. Används som förtjockning- och stabiliseringsmedel och är tillåten till de flesta livsmedel som får innehålla tillsatser.

Hälsorisker

Inga kända risker.