E-nummer
E462
Namn
Etylcellulosa
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Cellulosa finns naturligt i växternas cellväggar och är en kolhydrat uppbyggd av sockerarten glukos. Etylcellulosa är ett cellulosaderivat och framställs ur cellulosa i en kemisk process. Används som förtjockning- och stabiliseringsmedel och är tillåten till de flesta livsmedel som får innehålla tillsatser.

Hälsorisker

Inga kända risker.