E-nummer
E445
Namn
Glycerolestrar av trähartser
Kan ha animaliskt ursprung
Ja

Framställs syntetiskt av harts från barrträd och glyceroler (E 422) som utvinns från fett, ibland från djur. Glycerol finns naturligt i fett hos både växter, djur och hos oss människor. Får bara användas som stabiliseringsmedel i oklara läskedrycker och vissa alkoholhaltiga drycker.

Hälsorisker

Inga kända risker.