E-nummer
E413
Namn
Dragant, tragakant
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Dragant eller tragakant är ett gummiliknande ämne som tappas ur snitt på vissa arter av Astragalus-buskens stam. Astragalusväxterna tillhör familjen ärt-/baljväxter och ämnet får användas som stabiliserings- och förtjockningsmedel  i de flesta livsmedel som får innehålla tillsatser. Undantaget är gelégodis i minibägare som 2004 förbjöds att importeras och saluföras i EU. Gelégodiset ska skjutas in i munnen ur bägaren och orsakar en stor kvävningsrisk. Flera dödsfall har rapporterats. Godiset är fortfarande tillåtet i bland annat Japan.

Hälsorisker

Eftersom astragalusväxterna hör till familjen ärt-/baljväxter kan dragant eller tragant orsaka överkänslighetsreaktioner hos de som har en allergi för ärtor, bönor eller jordnötter. Inga andra kända hälsorisker.