E-nummer
E400
Namn
Alginsyra
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Algin framställs ur brunalger och ur algin framställs alginsyra. Används som förtjocknings-, stabiliserings- och geleringsmedel. Alginsyra har ett brett användningsområde och får användas till de flesta livsmedel som får innehålla tillsatser. Undantaget är gelégodis i minibägare som 2004 förbjöds att importeras och saluföras i EU. Gelégodiset ska skjutas in i munnen ur bägaren och orsakar en stor kvävningsrisk. Flera dödsfall har rapporterats. Godiset är fortfarande tillåtet i bland annat Japan.

Hälsorisker

Inga kända.