E-nummer
E1452
Namn
Stärkelsealuminiumoktenylsuccinat
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Växter lagrar energi i form av stärkelse som enkelt förklarat är en lång rad av sockermolekyler. Stärkelse som används i livsmedel utvinns främst ur potatis, vete, tapioka, majs och ris. Ren stärkelse är en råvara, men om den modifieras kemiskt betraktas den som en tillsats. Stärkelsen får olika egenskaper beroende på vilken kemisk process som används och klarar både djupfrysning och upphettning bra. Modifierad stärkelse används främst som stabiliserings- och förtjockningsmedel. Stärkelsealuminiumoktenylsuccinat är kemiskt modifierad stärkelse och bryts ned i mag- och tarmkanalen. Får endast användas till inkapslade vitaminpreparat i kosttillskott.

Hälsorisker

Om den modifierade stärkelsens ursprung är vete som innehåller gluten måste det framgå i innehållsförteckningen. Inga andra kända risker.