E-nummer
E499
Namn
Stigmasterolrika växtsteroler
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Stigmasterolrika växtsteroler framställs av sojabönor och är en kemiskt definierad enkel blandning innehållandes minst 95 procent växtsteroler (stigmasterol, betasitosterol, kampesterol och brassikasterol) där stigmasterol utgör minst 85 procent av de stigmasterolrika växtsterolerna. Får endast användas som stabiliseringsmedel till frysfärdiga alkoholhaltiga drinkar.

Hälsorisker

Kan framkalla överkänslighetsreaktioner hos personer som är överkänsliga mot soja. Inga andra kända hälsorisker.