E-nummer
E283
Namn
Kaliumpropionat
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Kaliumpropionat är ett av propionsyrans salter. Propionsyra (E 280) är i naturen en vanligt förekommande syra. Bildas bl a i kroppen när vi svettas. Propionsyrans salter har fördelen att  lösa sig bättre i olika livsmedel än den ursprungliga syran. Framställs oftast syntetiskt och är effektivt mot mögelsvamp och sk tråddragningsbakterier i bröd. Får bara användas till förpackat bröd, ytbehandling av ost och till snus.

Hälsorisker

Inga kända.