E-nummer
E280
Namn
Propionsyra
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Propionsyra är i naturen en vanligt förekommande syra. Bildas bl a i kroppen när vi svettas. Framställs oftast syntetiskt och är effektivt mot mögelsvamp och sk tråddragningsbakterier i bröd. Får bara användas till förpackat bröd, ytbehandling av ost och till snus.

Hälsorisker

Inga kända.