E-nummer
E263
Namn
Kalciumacetat
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Kalciumacetat är ett av ättiksyrans salter. Ättiksyra (E 260) finns naturligt och bildas i kroppen när etanol bryts ned. Saltet produceras syntetiskt. Hämmar tillväxten av många sjukdomsframkallande bakterier och verkar både konserverande och surhetsreglerande. Får användas till livsmedel som får innehålla tillsatser.

Hälsorisker

Inga kända.