E-nummer
E249
Namn
Kaliumnitrit
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Kaliumnitrit är en blandning salt och nitrit. Nitrit kan bildas av nitrat som finns naturligt i bl a rödbetor och spenat. Hämmar tillväxten av bakterien Clostridium botulinum. Nitriten måste blandas med koksalt innan den används som konserveringsmedel i charkprodukter. En bieffekt av nitriten i charkprodukter är att köttet får en angenäm rosa färg.

Hälsorisker

Nitritsaltet kan omvandlas till cancerframkallande nitrosaminer i kroppen, men denna omvandling hämmas med hjälp av antioxidanter som ofta tillförs i charkprodukterna.