E-nummer
E239
Namn
Hexametylentretramin
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Hexametylentetramin är effektivt mot bakterier och tas fram syntetiskt. Används i mycket begränsad omfattning i den italienska osten Provolone.

Hälsorisker

Inga kända.