E-nummer
E243
Namn
Etyllauroylarginat
Kan ha animaliskt ursprung
Ja
Etyllauroylarginat är ett syntetiskt framtaget konserveringsmedel som endast får användas till värmebehandlade köttprodukter, exempelvis rökt korv och leverpastej.

Hälsorisker

Inga kända.