E-nummer
E171
Namn
Titandioxid
Färg
Vit
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

Titandioxid (E 171)  är ett vitt färgämne som varit godkänt som livsmedelstillsats. Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, gjorde 2021 en ny bedömning där de konstaterade att titandioxid inte är säker att användas som tillsats i mat.

Som en följd av den nya bedömningen har EU beslutat att godkännandet för tillsatsen tas bort. Det  innebär att det därefter inte tillåtet att använda titandioxid vid tillverkning av livsmedel i EU.  Livsmedel som innehåller titandioxid får inte heller importeras till och säljas i EU.

Företagen får fortsätta tillverka och släppa ut livsmedel på marknaden som innehåller titandioxid under en övergångsperiod på 6 månader, fram till 7 augusti 2022. Efter detta datum får de finnas kvar på marknaden till och med datumet för deras minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag.

Hälsorisker

Efsas bedömning (2021-05-06) tyder på att det inte kan uteslutas att titandioxid som innehåller nanopartiklar kan vara genotoxiskt. Genotoxiskt betyder att ett ämne kan skada kromosomer och orsaka mutationer. Utvärderingen visar att det inte finns någon säker gräns för hur mycket titandioxid som mat kan innehålla utan risk för hälsan.