E-nummer
E586
Namn
4-hexylresorcinol
Kan ha animaliskt ursprung
Nej

4-hexylresorcinol är ett syntetiskt framtaget ämne. Verkar antioxidativt och förhindrar svartfärgning av räkor och kräftor. Får enbart användas till färska, frysta och djupfrysta kräftdjur.

Hälsorisker

Inga kända.