Tillsatsguiden

Tillsatsappen av Konsumentföreningen Stockholm

Alla livsmedelstillsatser är testade, godkända och har bedömts som ofarliga vid normal användning. Trots det är många konsumenter bekymrade. Här får du möjligheten att lära dig mer om livsmedelstillsatser för att själv kunna besluta om vilka tillsatser som du kan se en mening med och vilka du kanske vill försöka undvika. Appen förklarar tillsatserna och varför de finns i vissa livsmedel. Faktaunderlaget grundar sig på Livsmedelsverkets faktabok ”Tillsatser i livsmedel”. Har du frågor eller synpunkter kan du mejla oss.

Konsumentföreningen Stockholm är en av huvudägarna i Coop. Vår viktigaste uppgift är därför att göra Coop så bra som möjligt för våra 775.000 medlemmar. Bra utifrån butiksupplevelse, sortiment, pris, erbjudanden och ett hälso- och hållbarhetsperspektiv. Som medlem får du även förmånliga erbjudanden och rabatter hos andra företag, liksom på kultur- och idrottsupplevelser. Medlemskapet och ditt Coop MedMera-kort är nyckeln till allt detta.

Vår uppgift är också att informera konsumenter och påverka samhället i riktning mot större hållbarhet och mer medveten konsumtion. Alltid med utgångspunkt från våra kooperativa värderingar där kärnan är medlemmarnas inflytande och övertygelsen om att saker blir bättre när vi gör dem tillsammans.

Mer information om KfS och våra aktuella erbjudanden finns på hemsidan.